20. září 2022 / Brno
 
Z KOLEGY ŠÉFEM 
OTEVŘENÝ TRÉNINK

Po dlouhé době se opět hlásíme s nabídkou tohoto velmi oblíbeného tréninku, o který jste projevili velký zájem a to nás opravdu těší. Proto vyhlašujeme termín na září, a těšíme se na Vás rovnou i v novém prostředí.

Obsah tohoto tréninku jsme přizpůsobili pro pracovníky, kteří se stali z řadových zaměstnanců šéfy svých kolegů. Účastníci se dozvědí řadu důležitých poznatků, co udělat pro to, aby tuto ne vždy snadnou situaci s přehledem ustáli. Hlavním cílem je identifikovat v pracovní praxi nových šéfů rizikové situace, pojmenovat je a získat konkrétní návody a náměty na zvládnutí těchto situací efektivně a s nadhledem. Zároveň se účastníci naučí několik manažerských zásad, které využijí nejen v souvislosti s povýšením, ale i v další manažerské práci.

Tréninkem vás provede zkušená lektorka Mgr. Pavla Soukupová.

Z OBSAHU

 • identifikace problematických situací – jaká rizika mé povýšení přináší
 • identifikace obtížných osob – jak poznat, kdo a proč má sklony komplikovat Vám v týmu situaci
 • očekávání podřízených a nadřízených
 • teď jsem šéf – postoj a osobnost manažera
 • jaký jsem šéf – typologické určení vlastního osobnostního typu manažera a z nich plynoucí důsledky
 • pravidla komunikace – základní pravidla komunikace šéf x podřízený, šéf x nadřízený
 • budování týmu a atmosféry – techniky, jak udržet přátelskou, konstruktivní pracovní atmosféru bez narážek na Vaše povýšení
 • umění odmítnout, umění říkat „NE“ a umění vlídně trvat na svém
 • manažerská „faux pas“ – co je v manažerské práci nepřípustné, nejčastější chyby, kterými si podřezáváte větev, na které sedíte
 • jak mít spokojené šéfy i podřízené
 • manažerské desatero zásad „Z kolegy šéfem“ – nejdůležitější na konec
 • ORGANIZAČNÍ DETAILY

  KDY: 20. září 2022, 9:00 – 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd

  KDE: TC Building –  ALTEGO, s.r.o. Sochorova 3226/40, 616 00, Brno – Zasedací místnost v přízemí

  CENA za seminář bez DPH: 3 950 Kč/osoba

  CENA za seminář vč. DPH: 4 780 Kč/osoba

  Cena zahrnuje: Lektorské zajištění semináře, komplexní písemné materiály pro potřeby účastníků, pronájem školící místnosti, oběd a coffee break. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.

  Kapacita semináře: minimálně 7, maximálně 12 účastníků

  UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE  15 . září 2022.