7. září 2020 / Hotel Prometheus, Hudcova 367/78, 612 00 Brno-Medlánky

 

ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ A ZPĚTNÁ VAZBA
OTEVŘENÝ SEMINÁŘ

Seznámíte se s inovativními metodami zadávání úkolů, uvidíte, že to není jenom o direktivním oznamování.
Naučíte se poskytovat pozitivní, vyváženou i negativní zpětnou vazbu pomocí několika technik.

Tréninkem vás provede zkušený lektor  Ing. Petr Mateřánka.

Z OBSAHU

  • Způsoby přijetí úkolu a jejich propojení na zadávání úkolu
  • Techniky motivujícího zadávání úkolu
  • Techniky negativní motivace při zadávání úkolu
  • Techniky motivující zpětné vazby
  • Techniky negativní i vyvážené zpětné vazby
  • Řešení vašich témat

PROGRAM JE PŘÍNOSNÝ

  • Pro ty, kteří si chtějí zvýšit efektivitu svých manažerských dovedností a budovat skutečnou týmovou spolupráci
  • Pro manažery, kteří se setkávají v práci s potřebami Generace Y a chtějí upravit chování a nástroje tak, aby maximálně využili potenciál této generace
  • A stejně tak je pro ty, kteří plánují a/nebo rozhodují o rozvoji jiných (kolegů, podřízených …), jako silná inspirace, co jim „nabídnout“

ORGANIZAČNÍ DETAILY

KDY: 7. září 2020, 9:00 – 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd

KDE: Hotel Prometheus, Hudcova 367/78, 612 00 Brno-Medlánky

CENA za seminář bez DPH: 4 300 Kč/osoba

CENA za seminář vč. DPH: 5 203 Kč/osoba

Cena zahrnuje: Lektorské zajištění semináře, komplexní písemné materiály pro potřeby účastníků, pronájem školící místnosti, oběd a coffee break. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.

Kapacita semináře: minimálně 7, maximálně 12 účastníků

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK  5. září 2020.

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat