Firemní kultura a hodnoty  

Petr Mateřánka

CÍL A PŘÍNOS

V minimalistické variantě umožňuje:
Dát na vědomí lidem, že firemní kultura je o jejich činech
Rozhýbat ty, kteří mají zájem, nebo se nechají přesvědčit (silné odpůrce takový workshop, navíc v online, nepřesvědčí)
Dostat odpovědi na konkrétní situace rozvoje firemní kultury
Získat konkrétní know-how k rozvoji firemní kultury. Například rozvoj podle Vektoringových stylů firemní kultury, nepsaná pravidla, příběhy, „lákavá témata“ pro lidi, hodnoty, individuální rozvoj

CÍLOVÁ SKUPINA
Manažeři týmů, majitelé, jednatelé firem
Názoroví vůdci, členové týmů – kdokoli, kdo chce aktivně rozvíjet firemní kulturu
Program může být interní pro jednu firmu, ale i otevřený pro zástupce různých firem

PŘÍPRAVA NA WORKSHOP

Aby se účastníci dostali do tématu, a to se jim propojilo s jejich praxí, připraví se takto:
– přečtou si 2 brožury (pdf a tištěnou) – pochopí obsah a podtrhnou významné části
– vyplní znalostní test (7 otázek)
– promyslí si 3 jevy ohledně FK, které jsou ve firmě OK a 3 jevy ohledně FK, které u nich nejsou OK

MINI WORKSHOP (cca 3 – 4 hodiny)
Úvod: seznámení s účastníky, motivační projev, organizace workshopu (cca 15 minut)
Test v týmech: hledání nejlepší odpovědi na otázku (cca 20 minut)
Měření výsledků v plénu se stane východiskem pro diskuzi v plénu (cca 10 minut)
Diskuze v plénu: proberte sporné otázky a pokračujte diskuzí o jejich poznámkách/podtrhaných textech z přípravy (cca 30 minut)
Dodání konkrétního know-how pro rozvoj firemní kultury, včetně tzv. Zacílení
Sdílení v plénu: z domácí přípravy každý zveřejní 3 situace OK a 3 NOK (cca 30 minut). Společná diskuse o možných řešeních těchto situací
Plánování: individuálně každý účastník vymyslí, kdo a jak může přispět ke zlepšení FK (cca 15 minut)
Sdílení v plénu: každý sdělí, co si naplánoval (cca 30 minut)

Závěr: slovně reflektují přínosy workshopu a facilitátor uzavře workshop (cca 15 minut)

 

 

 

 

 

 

Máte otázky ke stávajícímu semináři? Nebo potřebujete nabídku na míru Vašim požadavkům? Vždy najdeme nejlepší řešení pro Vás. Neváhejte nás kontaktovat přes formulář níže.

6 + 10 =