POMÁHÁME FIRMÁM RŮST

zlepšováním firemních procesů, zaváděním moderních metod řízení, rozšiřováním znalostí a dovedností


JSME PORADENSKÁ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST

NABÍZÍME SPOLUPRÁCI FORMOU

Vzdělávání
V oblastech potřebných pro pozitivní změny, rozvoj firmy, zvýšení přidané hodnoty naučíme lidi potřebné znalosti a dovednosti tak, aby rozšířily jejich kompetence a přinesly měřitelný užitek.

Koučování
Pomůžeme vašim managerům rozvinout naplno jejich schopnosti v oblastech strategie, řízení a vedení lidí, v oblasti vlastního rozvoje a naučíme managery být dobrými leadery a kouči svým podřízeným.

Poradenství
Povedeme vaše účinné změny, pomůžeme zavést nový přístup i nové metody k naplnění vašich cílů v oblastech řízení lidí, řízení procesů, zavedení manažerských systémů, strategie i firemní kultury.

Řízení projektů
V případě potřeby řízení změny formou projektu, sestavíme projektový tým z vašich odborníků a našich konzultantů a pomocí projektového řízení pomůžeme změnu realizovat.

Interim management
V případě potřeby se náš konzultant stane na nezbytně nutnou dobu výkonným článkem ve vaší firmě, aby pomohl realizovat konkrétní úkoly, vybudovat, stabilizovat a rozšířit potřebný útvar či bussiness unit,  nebo pomohl implementovat nový přístup či systém řízení.

. . .  tím, že se zaměříme na řešení
nemusíme ztrácet čas
mluvením o problému

V TĚCHTO OBLASTECH

Aktuální seznam otevřených kurzů.

Celý rozpis plánovaných akcí naleznete zde.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz