Nadace Altego

NADACE ALTEGO

Jakmile pochopíme, že tajemství štěstí nespočívá v držení, ale v dávání, tím, že kolem sebe budeme rozdávat štěstí, sami se staneme šťastnými“ (A. Gide)

„Nadace Altego“ je neziskovou organizací, která byla založená naší firmou v roce 1999. Za působení Nadace Altego podpořila různé projekty a rozvojové programy pro děti za více než 3,2 mil. Kč. Naše programy jsou zaměřené na rozvoj sociálních dovedností dětí, jejich sebeprezentaci, toleranci, týmového ducha či důvěru ve své schopnosti. Nadace Altego užívá zázemí společnosti Altego s.r.o., nemá tedy žádné vedlejší náklady a výdaje. Veškeré nashromážděné finanční prostředky jsou použity pro pomoc dětem – každá koruna, která je nadaci věnována, je předána dále na vybrané projekty.

 

 

POSLÁNÍ NADACE ALTEGO

Rádi bychom dávali prostřednictvím nadace dohromady takové jednotlivce a firmy, kteří se chtějí zapojit do projektů lidské účasti a spolupodílet se na pomoci dětem. Naše nadační projekty a programy jsou zaměřeny především na rozvoj osobnosti dětí z dětských domovů i ostatních dětí, kterým pomáháme rozvíjet jejich sociální dovednosti.

Děkujeme všem, kteří pomáhají. I moře vzniká z malých kapek…

 

FILOSOFIE NADACE

Jsme přesvědčeni o tom, že lidé i firmy chtějí pomáhat, stejně jako my, lidem, kteří jsou z různých důvodů odkázání na pomoc druhých. Chceme spolu s Vámi budovat a podporovat myšlenku vzájemné pomoci, protože kdo ví, jestli zítra tuto pomoc nebudete potřebovat právě Vy či Vaše dítě.

 

ZÁSADY PRÁCE NADACE ALTEGO

  • Nadace Altego je nezisková organizace, to znamená, že veškeré shromážděné finanční prostředky jsou použity pro pomoc dětem.
  • Každý Váš příspěvek je použit na jasný a zcela konkrétní projekt
  • Každý dárce (jednotlivec i firma) si snadno může ověřit použití svého příspěvku zvednutím telefonu, či osobní návštěvou a má možnost se osobně přesvědčit o hospodaření nadace, které je každý rok podrobeno kontrole a auditu nezávislé firmy.

 

„Dávat je víc než dostávat.“

ČÍSLO NADAČNÍHO ÚČTU: 000000-5088322399/0800

 

Kontaktní a fakturační údaje Nadace Altego naleznete zde:

Nadaci Altego můžete podpořit i nákupem na:

Givt - Klikni a pomáhej

Z historie nadace

2017

I v letošním roce Nadace Altego podpoří řadu projektů. Některé se již realizovaly a některé se teprve chystají. Rozvojové programy tento rok byly odstartovány přednáškami Richarda Štěpánka s podtitulem ,,1000MILES adventure´´ po svých. Dětské domovy navštěvoval během února a března. Více o jednotlivých přednáškách se dozvíte přímo v sekci Motivační přednášky Richarda Štěpánka. Níže si můžete přečíst pár řádků od paní ředitelky DD v Jemnici, které mluví za vše.

Dobrý den, vážený pane Štěpánek.
Zdravím a velice bych Vám chtěla ještě jednou poděkovat za včerejší přednášku. Po Vašem odjezdu jsem se staršími dětmi ještě dlouhou dobu diskutovala o tom, že pokud člověk v životě něco chce, dokáže neuvěřitelné věci. Sklidil jste obdiv nejen od nás dospěláků, ale i od těch skoro dospělých. Vaše přednáška posunula ty naše starší děti k té pomyslné hranici dospělosti zase o kus dál. A z toho já mám vždy velkou radost, že splnila hlavně ten výchovný účel. A jak jste říkal, že i kdybyste pomohl v životě jen jednomu člověku, tak to má smysl. To si také často opakuji při té své práci, když jsem unavená z té narůstající byrokratické administrativy. Že jsem tu pro ty děti a svou práci miluji a vše ostatní je druhořadé. Pro nás je ta naše práce skutečně posláním a druhou rodinou, což si veřejnost vůbec neuvědomuje. Ještě jednou za vše děkuji, na jaře vymyslíme nějakou společnou aktivitu, a kdybyste chtěl přijet s nějakou motivační přednáškou, u nás budete vždy vítán.

Děkuji za spolupráci, přeji pěkný den.

S úctou a pozdravem Kühnelová.

Jsme velmi rádi, že konané přednášky plní svůj účel a děti si odnášejí něco do života. Opět na podzim Richard Štěpánek pojede motivovat další děti a tentokrát přidá své zkušenosti z ultramaratonu v Evropě, kterého se zúčastnil začátkem července.

Ani ekologické centrum Chaloupky nezahálelo a v tomto uspořádalo následující akci Dřevořezání a Zvířata na statku pro děti z DD Náměšť nad Oslavou. Děti v dětské psychiatrické nemocnici se seznámily se včelami během naučného programu Včely. Zhodnocení všech akcí a další plánované programy si můžete přečíst v sekci Vzdělávací programy s centrem Chaloupky. V červnu dospělo ke konci individuální provázení dětí z dětského domova. Pro letošní rok se tento projekt realizoval již od února. Cílem provázení dětí je poskytnout osobnostní a sociální rozvoj. Více se o projektu dočtete v sekci Individuální provázení dětí. Oblíbený program Trosečníkem v drsné přírodě nemůže chybět ani tento rok. Autor příručky, jak přežít v drsné přírodě, si opět našel čas na děti a společně se vydají na pospas přírodě v první polovině září. Neméně dobrodružný zážitek čeká děti z DD Zvíkovské Podhradí. Ve druhé polovině srpna děti stráví čtyři dny v Yacht Clubu na Radavě. Letošní rok program bude sice trochu poupraven a rozšířen, ale hlavní myšlenka zůstane – poznej sám sebe. Jak již téma napovídá, malí yachtaři poznají své schopnosti, strach a budou se muset pokusit překonat sami sebe.

Motivační přednášky Richarda Štěpánka

Richard Štěpánek s přednáškou ,,1000MILES adventure´´ po svých objíždí dětské domovy a svým životním příběhem dokáže motivovat nejedno dítě. Dokáže rozpoutat delší diskuzi a vtáhnout do ní i ty nejmladší. Z jeho přednášek si něco odnášejí i dospělí. Přečtěte si zhodnocení atmosféry i průběhu jednotlivých přednášek přímo od tohoto handicapovaného dobrodruha.

8. 2. 2017 – přednáška v Jemnici

V DD Jemnice jsem byl poprvé. Dětský domov v Jemnici je zvláštní v tom, že hodně dětí je zde umísťováno se zdravotními problémy. Jedná se především o zanedbání péče ze strany rodičů, které vede nejen ke zdravotním postižením ale i k traumatům, které si tyto děti nesou do života. Převážná většina dětí, je romského původu. Bylo zde i 5 sourozenců odebraných z jedné rodiny. Nutno vyzdvihnout funkčnost tohoto zařízení, které se snaží v rámci možností zabezpečit a vést děti k základním pravidlům, které by si měli osvojit. Přednáška byla příjemná v pozornosti dětí a byla přizpůsobena jejich věku. S dětmi jsem i povečeřel. Odjížděl jsem po 4 velmi příjemných hodinách. Bylo vidět, že jsou rádi, že spolu diskutujeme, bavíme se, a když jsme spolu večeřeli, bylo to pro ně takovou odměnou. Soukromě jsem měl možnost si prohlédnout prostory DD a nahlédnout do systému fungování. Je to velice zajímavé, jak jednotlivé DD fungují a jaké mají možnosti.

9. 2. 2017 – přednáška v Hrotovicích

V Hrotovicích jsem byl již podruhé. Velmi sympatické bylo, že si děti na přednášku mohli pozvat svoje kamarády ze školy. Dostavili se i s panem ředitelem a jeho manželkou, což si myslím, že bylo skvělým i motivačním činem od pana ředitele. Zde jsem mimo tématu přednášky, otevřel i téma mého života v nemocnici a života po úraze. Téma jsem mohl vést i v jiném duchu, než je téma závodu. Směřoval jsem k zdůraznění stanovování si cílů a jejich dosahování. Na příkladech jsme si vysvětlovali a diskutovali o možnostech a způsobech dosahování svých přání a cílů. Otevírali jsme témata průšvihů a jejich řešení. Rozebírali jsme i konkrétní případ, který se zde stal. Po té jsem měl osobní pohovor za asistence vychovatelek s daným „hříšníkem“. Odjížděl jsem opět až po čtyřech hodinách a v dalších dnech na tomto případu pracoval. I v Hrotovicích je fajn kolektiv pracovníků. Doufám, že se mi zde svojí přednáškou podařilo v dětech zanechat stopu, která jim bude moct pomoct v budoucnu, při řešení jejich případných nesnází.

15. 2. 2017 – přednáška Boskovice

V Boskovicích jsem byl poprvé. Jsou zde děti hodně věkově i národnostně namíchané. Stejně jako i v jiných domovech bylo vše i tady pěkně nachystané. Přednáška byla zde stejně jako i jinde přizpůsobena věku a podle toho obohacena videi a fotografiemi ze závodů. Bylo zde rovněž vzneseno celkem hodně dotazů a tak se rozvinula i diskuse. Tématem zde bylo i řešení problému. Že pravda je nejkratší cesta k řešení a největší šance k možnostem co nejlepšího způsobu vyřešení dané problematiky. Děti mi věnovaly dárečky a starší připravily občerstvení. Vychovatelky byly spokojené a chválily si, že děti vydržely tak dlouho v klidu. Z toho konstatovaly, že je přednáška zaujala, což mě samozřejmě potěšilo.

3. 3. 2017 – přednáška v DD Mikulov

V DD Mikulově je přednáška spíše komornější s menší skupinkou dětí. Byl jsem zde již podruhé a tak jsme se s většinou dětí již znali. Jednodušší pro mě bylo přejít na svoje další téma, které bylo o dalším z mých ,,adventure“ dobrodružství. Myslím, že největší přínos pro jedince, mělo osobní setkání a povídání si o všem, co je zajímá. Tímto jsem zde strávil ještě další, myslím, že pro obě strany, zajímavou hodinu.

17. 3.2017 – přednáška v DD Humpolec

V Humpolci jsem byl poprvé. První přednášky jsou vždy zajímavé pro obě strany. Děti jsou zvědavé, co jim ten pán bude přednášet, a já jsem zvědav, jaké publikum se zde sejde. Vše se přizpůsobuje věku i složení dětí. Na fotografiích jsou většinou všechny děti, které se jí účastní, pokud nemusí odejít, třeba na nějaký spoj. Člověk si udělá i představu, jaký věkový rozptyl se zde účastnil. Podle toho se volí i výběr a použití materiálů. V Humpolci bylo i dost dotazů k mé přednášce ale i k úrazu. Nakonec jsem jim musel ukázat, jak si zavazuji boty jednou rukou. Myslím, že po té, by mě uvěřily všechno. Celá přednáška skončila předáním upomínkových předmětů, které si děti vyrobily.

27. 3. 2017 – přednáška v DD Budkov

DD Budkov je umístěný do areálu zámku. Celkem zajímavé prostředí. Samozřejmě je zde vše přizpůsobované charakteru stavby. Přednáška byla organizována ve spolupráci se školou. Toto považuji za velice dobrý nápad. Dokonce zde byli děti přibližně stejně staré, což je pro přednášejícího veliké plus. Zastoupen byl i pedagogický a vychovatelský sbor. Přednášelo se v jednom ze zámeckých sálů a tak to mělo i zámeckou atmosféru. Zde bylo hodně dotazů na moje ovládání kola, na noclehy a také plno otázek mimo téma. Často kladu otázky i já abych jim pomohl nahlédnout do zajímavých témat. Děti udržely svoji pozornost přes hodinu a půl, což bylo pochvalně komentováno na moji adresu. Vše zakončily potleskem a já pokračoval dalšími diskusemi s vychovateli DD.

31. 3. 2017 – přednáška v DD Jihlava

Jihlavský dětský domov se školou je výchovný ústav s tvrdším režimem. Přednášky se účastnily všechny děti. Velkým překvapením pro mě byl počet dotazů. Odpovídal jsem již během přednášky. Děti se ptaly hned, jak je otázka napadla. Svoji přednášku jsem spojil s pooperačním stavem a vracením se do života. Bylo to tematické, zvláště z toho důvodu, že jsem se po havárii učil znovu chodit a má přednáška byla o závodě, kde jsem šel téměř 700km. Rozebírali jsme společně osobnost jedince a důležitost a smysl životních cílů. Je zajímalo opravdu vše a tak došlo i na ukázku řízení auta a předvedení zavazování bot jednou rukou. Zájem byl i o detaily nehody. Ptaly se i na můj osobní život. Byla to opravdu pestrá přednáška plná emocí a mohla by trvat i déle než dvě hodiny, které jsme spolu prodiskutovali. Bylo zde vidět jasně, jak přednášející musí přizpůsobit přednášku dětem a jejich životnímu postoji, který se s velkými obtížemi krystalizuje.

Pobyt dětí v Yacht Clubu Písek na Radavě

Organizátoři pobytu dětí Dětského domova Zvíkovské Podhradí na loděnici Yach Club Písek na Radavě u Orlické přehrady nám zaslali po realizaci akce následující podrobnou zprávu, se kterou se s vámi rádi podělíme.

Letošní rok jsme se s dětmi setkali v srpnu, koncem prázdnin. Přivítali jsme se na loděnici v neděli 20. srpna kolem 16. hodiny a odjezd byl naplánován na čtvrtek 24. srpna v odpoledním čase. Letos přijel rekordní počet dětí (22), mnoho tváří se na nás smálo už v autě, některé jsme viděli prvně. S nimi přijely známé tety, Maruška a Mirka, které nám také velmi pomáhaly. Pro velký počet dětí mi na pevnině pomáhala dcera Tina Soldátová, která v dřívějších letech plula s malými dětmi na lodi třídy Cadet. Manžel, Zbyněk Soldát, tradičně jezdil na motorovém člunu, dával instrukce a cenné rady dětem, které se střídaly na lodích třídy Optimist. Protože nám nemohla pomoci dcera Lenka z důvodu stáže v Itálii, ochotně nám pomohl Mirek Kraml, který zastoupil Tinku na Cadetovi.

Téma z loňského roku „Poznej sám sebe“ jsem rozšířila „Poznej sám sebe, své slabé a silné stránky“. Na aktivitách jsem pracovala s dětmi ve věku od devíti let. První den v neděli po ubytování jsme se při hře s míčem seznámili, společně jsme se představili – jméno, zájmy, něco zajímavého o sobě, co kdo chtěl sdělit navíc – mohl. Na závěr jsme děti rozdělili do čtyř skupinek rozhozením jejich bot ke čtyřem nejstarším a hlavně nejspolehlivějším holkám, neboť jsem je už dobře znala z předchozích setkání. Byly vytvořeny čtyři skupinky – dvě po šesti a dvě po pěti. Poté jsme se přemístili před loděnici, kde následoval tradiční výklad se Zbyňkem u plachetnice a nastrojení lodě Optimist. Po skupinkách se děti podílely na ustrojení ostatních lodí: tři Optimisté, Cadet, Evropa a motorový člun. Večeři jsme si užili venku u ohýnku, malé děti šly dříve spát a větší s námi mohly diskutovat a probírat, co je čeká.

Letošní rok jsme posunuli budíček, abychom mohli se všemi skupinkami stejně pracovat. Původně jsem měla naplánováno, že půjde každá skupinka na vodu jednou buď v dopoledním programu, nebo odpoledním. Pak jsem to změnila a každá skupinka byla jednou dopoledne i odpoledne na plachetnicích Optimist. Častěji jsme je střídali, bylo to lepší a efektivnější. Měla jsem rozpis, kdy a kdo půjde na jakou loď, protože zájem byl veliký a k tomu i odpovídající křik. Naše zásada, že bez záchranné vesty se nesmí sestoupit ze schodů dolů k vodě, se opravdu brzy precizně dodržovala a některé malé děti ukořistily vestu a nosili ji celý den.

Letos nebyly diplomy, zato si odnášely děti krásná trička, k tomu žvýkačky a malou čokoládku jako pozornost. A od dětí? Ohromné překvapení, mně předaly nádherný keramický obrázek se slunečnicí a Zbyňkovi zvoneček, všechno vyrobené. Poslední už jen rozhozené bonbony z plachty – naše tradiční rozloučení a pak jen objetí, nástup do aut, mávání a odjezd.

Loučení je vždycky těžké, obzvlášť s dětmi. Najdete si k nim vztah, i když jsme byli často unaveni je pořád někam směrovat, upozorňovat a opakovat stejná pravidla. Přesto, když píšu tuto zprávu si říkám, co všechno jsme stihli, co všechno jsme prožili a zažili za tak krátký čas. Za to velký dík!

Zpracovala: Mgr. Lenka Soldátová

Individuální provázení dětí

Cílem projektu bylo vybrat dětí z dětských domovů v Brně a okolí a poskytnout jim osobnostní a sociální rozvoj prostřednictvím individuálního doprovázení s prvky koučinku.

Šlo nám o to, aby vybrané děti měly možnost prostřednictvím blízkého podpůrného vztahu:

  • poznat své silné stránky,
  • rozvinout důvěru v sebe,
  • zažít pocit vlastní kompetence,
  • vytyčit si konkrétní cíl a nastoupit cestu za tímto cílem.


Popis realizace projektu:
Vybrali jsme vysokoškolské studenty – průvodce, kteří absolvovali intenzivní dvoudenní sebezkušenostní workshop, ve kterém se seznámili se specifikami práce s dětmi z dětského domovu. Na tomto workshopu si studenti – průvodci dále osvojili dovednosti, jak koučovacím způsobem probouzet u doprovázených dětí důvěru v sama sebe, ve své schopnosti a dovednosti a jak je zaměřit na rozvoj svých možností a dosahování konkrétních cílů, které si vytyčí.

Každý student pak měl v péči jedno dítě z dětského domova. Jeho úkolem bylo v průběhu semestru se s dítětem pravidelně jednou týdně potkávat na 1 – 2 hodiny a pracovat s ním.

V průběhu projektu proběhly pro studenty tři supervizní setkání, kde byl prostor řešit případné problémy a sdílet, co se daří.

Zhodnocení projektu:
Podmínky zapojení do projektu na pozici průvodce splnilo 10 studentů oboru psychologie z FF MU v Brně. Tito studenti prošli intenzivním sebezkušenostním workshopem. Do projektu bylo vybráno 5 dětí z DD Vídeňská a 5 dětí ze SVP Kamenomlýnská. Podařilo se navázat kvalitní trvalý vztah s 5 dětmi z DD Vídeňská a 3 dětmi ze SVP Kamenomlýnská. U těchto dětí a jejich průvodců je i potenciál v projektu dále pokračovat. U dvou dětí ze SVP Kamenomlýnská se podpůrný růstový vztah navázat nepodařilo. Tito studenti jsou motivováni v projektu dále pokračovat a v dalším semestru přijmout do péče další dítě. Po ukončení spolupráce s dítětem tito studenti pokračovali v projektu na pozici asistent vychovatele a docházeli pravidelně jednou týdně do DD Vídeňská za účelem smysluplně strukturovat dětem volný čas. Průměrně se každé dítě z DD nebo SVP zapojené do projektu setkalo se svým průvodcem 9x.

Termín realizace projektu: únor až červen 2017.

Zážitkové a vzdělávací programy realizované centrem Chaloupky

Po šesti letech vzájemné spolupráce mezi Nadací Altego a environmentálním centrem Chaloupky o.p.s lze tvrdit, že opětovné podporování jejich programů je již tradicí. V průběhu roku 2017 toto centrum zrealizuje pro děti naučné programy plné rozmanitosti a zajímavostí z přírody kolem nás. Účastníky programů jsou děti z dětských domovů, institucí starající se o děti s nulovým nebo problematickým rodinným zázemím (pěstounská péče, výchovné ústavy, azylové domy pro matky/otce s dětmi) a pacienti dětských psychiatrických nemocnic.

25. května 2017 Dřevořezání

Ekocentru Chaloupky Velké Meziříčí se uskutečnila outdoorová akce s názvem Dřevořezání, které se zúčastnilo pět dětí z Dětského domova Náměšť nad Oslavou. Pod vedením lektora Standy Juhase se děti seznámily s různými druhy dřevin. Vyzkoušely si různé techniky řezání nožem, tesání sekerou, práci na pružinovém soustruhu a řezbářské hoblici. Dozvěděly se, jak se vyrábí dřevěná lžíce, mísa a různé ozdobné předměty. Nakonec si vyrobily australský telefon a píšťalku.

22. červan 2017 Zvířátka na statku

Další akcí, kterou centrum Chaloupky realizovalo pro děti z DD Náměsť nad Oslavou, byla Zvířátka na statku na farmě v Zašovicích. Děti z Dětského domova v Náměšti nad Oslavou strávily teplé červnové odpoledne na farmě v Zašovicích. „Tváří v tvář“ se setkaly s ovcemi, kozami, krávou i koněm. Zvířata si mohly pohladit a zjistit rozdíl jednotlivých z nich. Přišly na to, že každé zvíře také jinak voní, má jiné bobky a jinak se k němu musí člověk chovat. Společně s ošetřovatelem pak zvířata nakrmili a kozu si vyzkoušeli podojit. Nahlédly do tajemství zpracovávání sýra. Nakonec sýr, který se na farmě vyrábí, také ochutnaly.

V rozmezí letních měsíců (červen – srpen) bylo uskutečněno celkem 11 programů, které blíže seznámily děti z Dětské psychiatrické nemocnice ve Velké Bíteši se včelami. Tuto akci s výstižným názvem Včely shrnul lektor v následujícím závěru:

Během léta jsme zrealizovali pro děti v DPN celkem 11 programů. Pro příjemný zážitek, aby si děti mohly vše prohlédnout a vyzkoušet, pracuje lektor se skupinkou do 15 dětí. Úvodem jsme si řekli pár slov o včelaření, prohlédli demonstrační úl a pomůcky včelaře. Nejvíce děti překvapila a uchvátila ukázková vitrína s rámky a živými včelami. Děti mohly pozorovat vývoj včely od vajíčka přes larvu po dospělou včelu, zásoby pylu i medu. Zjišťovaly chuť různých druhů medů a pochutnaly si na chlebu s máslem a medem. Na závěr si vyrobily svíčku ze včelího vosku.

6. benefiční večer Nadace Altego

2016

V roce 2016 Nadace Altego podpořila projekty za 130 285 Kč.

HELE LIDI – Výchovně vzdělávací program realizovaný sdružením SLEPÍŠI.

V tomto programu jsou děti pod vedením nevidomého lektora seznámeny s technikou keramického modelování a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet, jaké je to modelovat pouze hmatem bez zapojení zraku. Lektor jim dokáže, že takzvaný handicap může být naopak odrazovým můstkem k vlastní realizaci v životě. Pro děti je toto setkání ukázkou toho, že být jiný neznamená nutně být ze společnosti vytržený a že pokud má člověk vůli a je ochoten se učit, své uplatnění vždy najde.

Program byl podpořen částkou 39.830 Kč.

LETNÍ POBYT V YACHT CLUBU PÍSEK
Tento pětidenní pobyt je zaměřený na rozvoj osobnosti a získání teoretickými i praktickými informací o jachtingu. Děti si během pobytu vyzkoušejí plavbu nejenom na kajutových plachetnicích a dalších plavidlech, ale mohou se také podílet na chodu loděnice.

Program byl podpořen částkou 36.215 Kč.

PROGRAMY REALIZOVANÉ CENTREM CHALOUPKY

Chaloupky o.p.s. se svými programy letos navštívili mnoho dětských programů s následujícími programy:

– Setkávání generací – Program setkávání dětí z dětských domovů se seniory z domů s pečovatelskou službou. Cílem setkávání je posílit sociální kontakt mezi generacemi a umožnit dětem prožít chvíle s „babičkou“ a „dědou“. Pro děti se tímto způsobem otevírá velká příležitost získat zkušenosti takzvaně z první ruky, a to neškolským, lidovým způsobem.

– Přežití v přírodě – Jednodenní workshopy s výukou unikátních, pečlivě prověřených činností a technik, jak si poradit a přežít ve volné přírodě.

– Netopýři a jejich ochrana – Děti se vypraví do netopýřího světa, dostanou možnost seznámit se s netopýřím životním rytmem, anatomií, smysly, způsobem orientace v přírodě, lovem potravy, způsobem rozmnožování, sociálními vazbami a vzájemným chováním. Využijeme zvukové nahrávky z přírody. Děti si prohlédnou živého netopýra a společně ho zkusíme nakrmit.

– S chutí na brambory Ale jak to bylo před tím, než se k nám brambory vůbec dostaly? Čím se naši předkové živili? Na tyto otázky děti hledají odpověď. Různé druhy brambor – žluté, růžové či fialové – i ochutnávají. Zjišťují, že z brambor se dá i tvořit. Každý z účastníků si vyrobí bramborové tiskátko a vyzdobí si s ním plátěný pytlíček na poklady. Z uvařených brambor si na závěr děti připraví bramborové placky a na pánvi na zahradním ohništi jsme si je upečou.

– Umění ohně Proč byl a je pro nás oheň důležitý? Proč v různých koutech světa používají určitou techniku rozdělávání ohně? A co je potřeba k tomu, abychom oheň rozdělali? Lektor ukáže techniky rozdělávání ohně národů z celého světa a účastníci si budou moci některé z nich vyzkoušet. Program zakončíme soutěží v rozdělávání ohně a táborákem s přípravou nějaké dobroty na ohni.

– Včely Program o včelách, včelaření a včelích produktech. Děti si prohlédnou i živé včely v proskleném demonstračním úlu, ochutnají med a vyrobí si drobný dárek na památku z včelího produktu.

Programy Chaloupek podpořeny celkovou částkou 18.896 Kč.

TROSEČNÍKEM V DRSNÉ PŘÍRODĚ – Outdoorový zážitkový program s průvodcem Jaroslavem Pavlíčkem

Tato legenda mezi českými polárníky a expert na přežití v drsných podmínkách letos poprvé věnoval svůj čas, aby se s dětmi z dětských domovů podělil o svůj životní příběh a přiblížil jim podmínky a zásady přežití v drsných podmínkách přírody. Programu se zúčastnili chlapci z dětských domovů ve věku 12 – 16 let a zažili velká dobrodružství, jako například nocleh v přístřešku, pochod pralesem, výstup na hřeben, pochod k poloostrovu Hurka, průnik na ostrov, stavba bivaku, bivak, brodění.

Program byl podpořen částkou 6.344 Kč.

RICHARD ŠTĚPÁNEK – 1000 mílí cestou necestou

Richard Štěpánek přišel před 16 lety o levou ruku a přesto dokázal odjet dva ročníky nejtěžšího a nejdelšího ultramaratonu na horských kolech v Evropě „Craft 1000 Miles adventure“. Richard dětem z dětských domovů přibližuje nejenom atmosféru tohoto závodu vedoucího nejdrsnějšími terény České a Slovenské republiky, ale především vypráví o radikální změně v jeho životě, kterou bral jako výzvu a překážkách, které musel překonat.

Program byl podpořen částkou 6.500 Kč.

INDIVIDUÁLNÍ PROVÁZENÍ (KOUČINK) dětí z dětských domovů

Cílem bylo vytvořit vzájemný blízký vztah a díky tomu poznat své silné stránky, rozvinout důvěru v sebe sama, vytyčit si konkrétní cíl a nastoupit cestu za tímto cílem. Průvodci z řad vysokoškoláků se postupné setkávali se 14 dětmi z dětských domovů. Průměrně se každé dítě se svým průvodcem setkalo 9x.

Program byl podpořen částkou 22.500 Kč.

Zážitkové a vzdělávací programy realizované centrem Chaloupky

Chaloupky o.p.s. jsou společností zabývající se environmentální výchovou a vzděláváním (především pak výchovou k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji). Systém vzdělávání Chaloupek vychází z tradic, které středisko za více než 20 let svého působení na poli ekologické výchovy v ČR nabylo, a také z inspirace v zahraničí, především Velké Británie a Nizozemí.

Poslání obecně prospěšné společnosti Chaloupky:

Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody, její hloubku, krásu, křehkost, a posilujeme takové znalosti, dovednosti a postoje, které vedou k respektu a ohleduplnosti k přírodě, ekologicky odpovědnému jednání a udržitelnému životu.

Nadace Altego spolupracuje s Chaloupkami již od roku 2011 a vzdělávací programy realizovaném centrem Chaloupky jsou opravdu rozmanité – od setkávání se zvířaty, která jsou nespravedlivě odsouzena našimi předsudky (hadi, štíři, pavouci), přes naučné pobyty v přírodě až po společné setkávání dětí z dětských domovů se seniory v domovech s pečovatelskou službou.

V roce 2016 proběhly tyto programy (pro více informací klikni na konkrétní akci):

– Netopýři a jejich ochrana
– Přežití v přírodě
– Umění ohně
– Včely

Richard Štěpánek – 1000 mílí cestou necestou
Tisk strany

Richard Štěpánek přišel před 16 lety o levou ruku a přesto dokázal odjet dva ročníky nejtěžšího a nejdelšího ultramaratonu na horských kolech v Evropě „Craft 1000 Miles adventure“. Je sportovcem tělem i duší a i po absolvování toho závodu vyhledává extrémní vyžití.

Richard dětem z dětských domovů přibližuje nejenom atmosféru tohoto závodu vedoucího nejdrsnějšími terény České a Slovenské republiky, ale především vypráví o radikální změně v jeho životě, kterou bral jako výzvu a překážkách, které musel překonat.

V roce 2016 zatím absolvoval přednášky v pětí dětských domovech a jeho výstupy a postřehy jsou následující:

Přednáška v DD v Hrotovicích 15.1.2016 v 15.30 hod.

Dětský domov v současné době nemá plnou kapacitu. Na přednášce se zúčastnilo 9 dětí od 7 do 17let. Aktivně se zapojovaly do přednášky. Zopakovaly si i zeměpis, při mých dotazech. Byla zde fajn rodinná atmosféra. Nejčastější dotazy byly na strach, noclehy, zvířata. Zajímaly se i jak se na závod dostat. Velmi zajímavá byla diskuse o tom, jak by se vybavily ony na takový závod, co si myslí, že je nejdůležitější na takovém závodě, co je potřeba udržovat nejvíce v čistotě atd. Snažím se je vtáhnout do děje a ony se snaží nezůstat pozadu za ostatními.

Přednáška v DD v Mikulově 18.1.2016 v 16.30 hod.

Zajímavá směsice osobností. Věkově byli téměř všichni nad 10 let. Zúčastnilo se 16 dětí. Bylo vidět, že s těmito dětmi už celkem cvičí jejich vývoj. Snažil jsem se je držet v ději přednášky i technickými dotazy jako třeba co si myslí, že je potřeba držet nejvíc na kole v čistotě. Seznamoval jsem je, jak to chodí při shánění ubytování od lidí, jak funguje kolegialita mezi závodníky. Naráželi jsme i na sociální otázky soužití a otevírala se zajímavá témata z jejich osobních životů. Zajímavé bylo, jak se ptaly na způsob financování takového závodu a života na něm. Jak řešily čistotu. Zajímaly se o jednotlivé kategorie atd. Poměrně jsem byl mile překvapen možnostmi a vybavením domovů. Poučné jsou i rozhovory mimo dosah tet a vychovatelů.

Dětský domov Dagmar, 25.1.2016

V DD Dagmar mě přivítal sympatický klučík, který se mi přestavil jako pan ředitel Kusý :o). Po nachystání aparatury k projekci se sešlo celkem 17 posluchačů. Byli opravdu pozorní a bylo na nich vidět, že je téma zaujalo. Pravdou je, že zde byli věkově sobě nejbližší děti a tak to bylo s formou přednášky jednodušší a také se dalo mluvit o věcech, které by menší posluchače až tolik nezaujaly. Přednáška byla o něco delší než jindy, protože je zajímala i jiná témata a tak jsme si vyprávěli o technice horských kol, speciálech pro zimní bikování, ale i třeba o hygieně na ultra maratonech bez zabezpečení. Možná to bylo tím, jak jsme vše obsáhli v přednášce, ale na závěr byl jen jeden dotaz a to měl ještě pan ředitel :o)).

S.O.S. dětská vesnička, Brno Medlánky, 4.2.2016

Termín mě byl potvrzen tři dny před přednáškou. Paní ředitelka čekala na to, jestli se jí nahlásí posluchači. Ti to nechali na poslední chvíli, ale nakonec se zájemci o přednášku přihlásili. Z plánovaných 14 jich přišlo 8. Je to opravdu jiný druh zařízení než DD a je zde i jiný systém práce. Nakonec jsme si to užili a dostali se i k takovému tématu, jak jsem přišel o ruku, jaké to pro mě bylo atd. Děti jsou úpřimný. Tady bylo vidět, že jsou to děti mladší, které mnou navozené kritické situace řešily dětsky, tak jsem se pobavili s paní ředitelkou taky :o)).

Přednáška v DD Jihlava, 4.3.2016

4.3. jsem navštívil pro mě nejzajímavější místo ve svých přednáškách. Téměř tříhodinová přednáška byla přijata s velmi pozitivními reakcemi. Otevřeli jsme na přání vychovatelů i ožehavé téma drog. Stejně tak jsme otevřeli i téma budoucnosti dětí, jak ji vidí sami. Celé téma zpracovaly do výtvarně literárních děl, které mi byly naskenovány a odeslány. Ukázku z nich Vám s fotografiemi zasílám (k nahlédnutí ZDE).

Fotografie
s-o-s-vesnicka-medlanky-2.JPG dd-dagmar-brno-6.JPG dd-dagmar-brno-1.JPG dscn0776.JPG dscn0777.JPG dscn0780.JPG dscn0785.JPG

Víkend v Yacht Clubu na Radavě – červenec 2016

Akce se letos uskutečnila jednorázově ve dnech 13. až 17. 7. 2016. Z dětského domova Zvíkovské Podhradí se tentokrát sjelo 17 dětí ve věku 4 – 17 roků a dvě tety.

Ve středu hned po ubytování proběhlo školení s ustrojením jedné plachetnice Optimist s ukázkami jednotlivých částí, následovaly seznamovací hry s vedoucími a oběd v rekreačním středisku p. Kotalíka, který byl naplánován každodenně na 13. hodinu. Po něm jsme děti rozdělili do třech skupin a následovaly krátké vyjížďky na okruhových plachetnicích Optimist, Cadetu, malém katamaranu a svezení na motorových člunech trenérů. Ti, kteří zrovna nebyli na řece, kreslili osamoceně svůj utajený erb (na obrázcích vyznačili své zájmy, co jim dělá radost atd.) Po večeři jsme si zazpívali a zahráli na kytary.

Deštivý čtvrtek byl věnován přednáškám. Dopoledne beseda o našich osobnostech námořního jachtingu s knižními ukázkami, přehrávka videa ze závodního jachtingu Dnem i nocí Atlantikem našeho předního závodníka Davida Křížka a videa o jiných stylech a možnostech přeplaveb Atlantiku na soukromých plachetnicích ( CD Martina Dolečka). Po obědě déšť neustával, proto jsme zařadili soutěže, na které navazovaly soutěže v dalších dnech a v neděli bylo vyhodnocení výsledků a předání cen jednotlivým skupinám. Náladu jsme si zpestřili hádáním našich erbů – kdo to jen může být a proč? Jak jsme se poznali, čím se ten či ta vyznačuje, co mají rády.

V pátek, když přestalo pršet, jsme rychle využili pěkného počasí na projížďky ve skupinkách na lodích Optimist, Cadetu, katamaranu a motorových člunech. Dopoledne jsme proložili prusíkováním po laně, chozením po slacklajně a jinými aktivitami. Odpoledne jsme vyrazili na výlet v kajutových plachetnicích našich členů na zámek Orlík až po Žďákovský most. Po večeři Zbyněk připravil přednášku o plavbě na moři, orientaci na moři, technikách navigace s ukázkami námořních map, starých i nových navigačních přístrojů (např. sextant, anemometr, náměrový kompas, rádionáměrový kompas atd.)

Druhý den si děti dopoledne zkusily tzv. „cvakačky“. Převrhly Optíka, vylezly do něho, vykýblovaly vodu, dopluly na molo a rychle se střídaly. Chtěli jsme tím dosáhnout odbourání strachu z převrácení lodě, aby si dokázaly poradit s touto situací a mohly plachtit i v silnějším větru. Nejdříve Tereza z dětského domova, která se od června zúčastní tréninků na naší loděnici, ukázala ostatním „cvakačku“. Po ní následovalo pár dětí, a postupně se přidávaly další a další, až jsme jen taktak stíhali oběd. Po něm následovala konvojová plavba na třech kajutových plachetnicích směrem na hráz Orlické přehrady. Kromě jachtingu před večeří bylo zařazeno bojové cvičení kung-fu i s ukázkou sestavy výborného trenéra. V sobotu nechybělo grilování masa se zpěvem a kytarou u ohně.

Po večerce náš tým s dalšími dvěma členy oddílu, Jirkou Šašků a Honzou Havlíků, vyplul připravovat noční hru se světélky a jejich podivnými strážci. Já probudila větší děti, ty se v noci vylodily na druhém břehu a zdolaly pirátskou stezku odvahy s vyluštěním kódu k pokladu. Skoro u každého světélka byl schován fragment části citace z knihy Malého prince, Antoina de Saint-Exupéryho – „ Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím než malými světýlky. Pro jiné, pro vědce, znamenají problémy. Pro mého byznysmena byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo… Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát!“ Těch fragmentů bylo třináct, jeden jim chyběl a při zpáteční cestě kontrolovaly přes svůj strach opět světélka a hledaly poslední svitek papíru. Nalodili jsme se rychle na plachetnici, přepluli řeku na Radavu a v klubovně odvážlivci skládali text, musela jsem jim trochu pomoct a s malou nápovědou uhodli knihu, ale hlavní úkol zněl: „ Vysvětlit – symbol světla hvězd?“ Odešla jsem na pět minut a jejich vysvětlení bylo neskutečně krásné – např. světlo jako naděje pro každého a každý má svoji hvězdu jako světlý životní cíl. Prostě nádhera!!! Já jim odhalila, že za klubovnou uvidí světlo (rozsvícená chata) a někde kolem je ukryt poklad. Plné zážitků mohly jít spát.

Nedělní budíček jsme posunuli na devátou hodinu a dopoledne jsme byli ještě všichni alespoň jednou na vodě. Odpoledne Zbyněk vyhodnotil ježdění na plachetnicích Optimist a každý obdržel diplom jako pochvalu za svůj výkon. Nebudu všechno vypisovat jen malé ukázky:

– Za kormidlování na katamaránu ve vlnách
– Za výborného kormidelníka na plachetnici Optimist
– Za výborného kosátníka na plachetnici KID
– Za nesmírný zájem o jachting
– Za odvahu a zdolání špatného počasí na řece
– Za vytrvalost v řízení plachetnice Optimist
– Za trpělivost a plavbu na plachetnici ve větru
– Za nejlepší „cvakačku“
– Za překonání strachu
– Za kamarádství

Přípravy, a hlavně samotný týden, byl náročný, ale vidět tolik nadšených, zvídavých obličejů, se vyplatilo. Jen přidělit záchranné vesty, usměrnit děti a rozdělit je do skupinek byl vysilující výkon.

Při silnějším větru jsme viděli obavy v jejich očích, o to cennější pro nás bylo vidět, jak překonávaly svůj strach a druhý den, po diskusích, chtěly opět plachtit a naučit se jezdit na „Optíkách“. Také „cvakačka“ se pro některé stala oblíbenou disciplínou.

Loučení v neděli odpoledne bylo těžké pro všechny, pár dní z nás byla jedna velká rodina, budou nám chybět rozzářené, nadšené obličeje. Doufáme, že se sejdeme na podobné akci na naší Radavské loděnici i příští rok.

Vypracovala Mgr. Lenka Soldátová

ČÍSLO NADAČNÍHO ÚČTU: 000000-5088322399/0800

 

Kontaktní a fakturační údaje Nadace Altego naleznete zde:

Nadaci Altego můžete podpořit i nákupem na:

Givt - Klikni a pomáhej

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat