Nadace Altego

NADACE ALTEGO

Jakmile pochopíme, že tajemství štěstí nespočívá v držení, ale v dávání, tím, že kolem sebe budeme rozdávat štěstí, sami se staneme šťastnými“ (A. Gide)

„Nadace Altego“ je neziskovou organizací, která byla založená naší firmou v roce 1999. Za působení Nadace Altego podpořila různé projekty a rozvojové programy pro děti za více než 3,2 mil. Kč. Naše programy jsou zaměřené na rozvoj sociálních dovedností dětí, jejich sebeprezentaci, toleranci, týmového ducha či důvěru ve své schopnosti. Nadace Altego užívá zázemí společnosti Altego s.r.o., nemá tedy žádné vedlejší náklady a výdaje. Veškeré nashromážděné finanční prostředky jsou použity pro pomoc dětem – každá koruna, která je nadaci věnována, je předána dále na vybrané projekty.

 

 

POSLÁNÍ NADACE ALTEGO

Rádi bychom dávali prostřednictvím nadace dohromady takové jednotlivce a firmy, kteří se chtějí zapojit do projektů lidské účasti a spolupodílet se na pomoci dětem. Naše nadační projekty a programy jsou zaměřeny především na rozvoj osobnosti dětí z dětských domovů i ostatních dětí, kterým pomáháme rozvíjet jejich sociální dovednosti.

Děkujeme všem, kteří pomáhají. I moře vzniká z malých kapek…

 

FILOSOFIE NADACE

Jsme přesvědčeni o tom, že lidé i firmy chtějí pomáhat, stejně jako my, lidem, kteří jsou z různých důvodů odkázání na pomoc druhých. Chceme spolu s Vámi budovat a podporovat myšlenku vzájemné pomoci, protože kdo ví, jestli zítra tuto pomoc nebudete potřebovat právě Vy či Vaše dítě.

 

ZÁSADY PRÁCE NADACE ALTEGO

  • Nadace Altego je nezisková organizace, to znamená, že veškeré shromážděné finanční prostředky jsou použity pro pomoc dětem.
  • Každý Váš příspěvek je použit na jasný a zcela konkrétní projekt
  • Každý dárce (jednotlivec i firma) si snadno může ověřit použití svého příspěvku zvednutím telefonu, či osobní návštěvou a má možnost se osobně přesvědčit o hospodaření nadace, které je každý rok podrobeno kontrole a auditu nezávislé firmy.

 

„Dávat je víc než dostávat.“

ČÍSLO NADAČNÍHO ÚČTU: 5088322399/0800

 

Kontaktní a fakturační údaje Nadace Altego naleznete zde:

Nadaci Altego můžete podpořit i nákupem na:

Givt - Klikni a pomáhej

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat