Jsme neziskovou organizací, kterou založila společnost ALTEGO s.r.o. roku 1999. Od samého vzniku jsou tyto dva celky vzájemně propojené. Nejenže Nadace užívá zázemí společnosti, čímž odpadají náklady na zaměstnance a prostory, ale i skrze další propojené firmy přispíváme nadaci každoročně 2 % z realizovaných rozvojových nebo poradenských zakázek společnosti ALTEGO.

Naše programy jsou zaměřené na rozvoj sociálních dovedností dětí, jejich sebeprezentaci, toleranci, týmového ducha či důvěru ve své schopnosti. 

Prostřednictvím nadace dáváme dohromady jednotlivce i firmy, kteří se chtějí zapojit do současných projektů či přicházejí s projekty vlastními. Budeme rádi i za vaše podněty.

Každý dárce (jednotlivec i firma) si snadno může ověřit použití příspěvků zvednutím telefonu, či osobní návštěvou a má možnost se osobně přesvědčit o hospodaření nadace, které je každý rok podrobeno kontrole a auditu nezávislé firmy.

AKTUÁLNÍ PROGRAMY PRO ROZVOJ DĚTÍ

Individuální provázení dětí z DD
Na tento program jsme náležitě hrdí. Daří se nám ho soustavně podporovat od roku 2016. Propojuje vysokoškolské studenty oboru psychologie FF MU v Brně pod supervizí psychologa, Mgr. Davida Vaňka, PhD., s dětmi z brněnských dětských domovů s cílem poznat své silné stránky, zažít pocit vlastní kompetence, rozvinout důvěru v sebe, vytyčit si konkrétní cíle a nastoupit na cestu za jejich realizací.

Od jednosemestrové záležitosti jsme tento program protáhli na dva semestry, kdy je větší prostor pro vznik hlubšího vztahu mezi dítětem a jeho průvodcem.

Informace k jednotlivým ročníkům ZDE.

DARUJTE JEDNODUŠE A RYCHLE

Daruj 1 000 Kč

Daruj 5 000 Kč

Daruj 10 000 Kč

Daruj 20 000 Kč

Do příkazu prosím uveďte celé jméno, adresu a datum narození, u právnické osoby prosíme o celý název, adresu a IČ.

Bez uvedení těchto údajů musíme dar vrátit.

Děkujeme.

ČÍSLO NADAČNÍHO ÚČTU: 5088322399/0800

 

Kontaktní a fakturační údaje Nadace Altego naleznete zde.

Podklady pro darovací smlouvu nám zašlete na adresu kancelar@altego.cz nebo je zadejte do zprávy pro příjemce.

Nadaci Altego můžete podpořit i nákupem na:

Givt - Klikni a pomáhej

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2022. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz