KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP
TVOŘÍME ŘEŠENÍ NEJLEPŠÍ METODOU OVĚŘENOU PRAXÍ A VÝSLEDKY

 

FIREMNÍ HEXAGON

Základem spolupráce je konkrétní cíl, ke kterému směřujete.  Společně s Vašimi lidmi vytváříme optimální řešení, které Vás k cíli dovede nejlepší cestou. Získaný užitek je jednoduše měřitelný.

STAVÍME NA HODNOTÁCH

UŽITEČNOST – měřitelný přínos                                                                                          Přínos spolupráce vychází z jasně definovaných cílů, forem a postupů spolupráce. Přínos je zřejmý a snadno měřitelný

SPOLUPRÁCE – od začátku do konce                                                                                V každém okamžiku spolupracujeme, aby cesta k cíli byla co nejefektivnější. Spolupráci vnímáme jako aktivní nástroj úspěchu.

INOVACE – pozitivní změny                                                                                                Spolupráce s námi přináší pozitivní změny podporující rozvoj. Inovace nás baví.

KVALITA – standardy a jejich rozvoj                                                                                  Standardy kvality vytváříme a pomáháme vytvářet. Naším cílem je kvalitu produktů i služeb neustále zvyšovat.

Spolupráci nastavujeme komplexně. Při rozvoji konkrétního funkčního prvku firmy vnímáme jeho dopady na všechny firemní oblasti.

Pomáháme tak rozvíjet metody a systémy řízení, firemní procesy, firemní kulturu i lidský kapitál. Při nastavování a realizaci spolupráce účinně propojujeme hard a soft skills pro dosažení rozvojových cílů. 

Měříme dosažený přínos.

 
CASE STUDIES  »

PŘÍKLADY Z PRAXE

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz