Životopis

Narodili jsme se v roce 1997 jako agentura nabízející podporu úspěšného rozvoje firem. 

Máme za sebou atraktivně strávené dětství i školní léta. Nenudili jsme se, rostli jsme, podporovali vás v rozvoji a dosahování vašich cílů. Dnes jsme aktivní stále se rozvíjející společnost, která čerpá energii z úspěchů našich klientů, z úspěchů u nichž jsme měli a máme možnost být, podporujeme je, pomáháme tvořit. 

Během našeho dospívání jsme rozvíjeli důležité kompetence lidem z téměř tisíce firem, ve více než pětistech firem jsme realizovali ucelené rozvojové programy a s přibližně dvěma sty firem spolupracujeme dlouhodobě.  

Naším posláním je 

navazovat užitečná partnerství. Partnerství, která vám pomohou v růstu, nám umožní neustále se rozvíjet a podporovat vzdělávání potřebných dětí (nadace Altego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naším cílem je 

pomáhat vám růst zlepšováním firemních procesů, zaváděním moderních metod řízení a rozšiřováním znalostí a dovedností. 

Stavíme na hodnotách: 

Užitečnost – měřitelný přínos 

Jde nám především o to, abychom uměli být našim klientům užiteční. Přínos spolupráce vychází z jasně definovaných cílů, forem a postupů spolupráce. Přínos je zřejmý a snadno měřitelný. 

Spolupráce – od začátku do konce 

Cokoli děláme, má jasný začátek i cíl. V každém okamžiku spolupracujeme, aby cesta k cíli byla co nejefektivnější. Spolupráci vnímáme jako aktivní nástroj úspěchu. 

Inovace – pozitivní změny 

Spolupráce s námi přináší pozitivní změny podporující jejich rozvoj. Sledujeme aktuální potřeby trhu a naše služby i produkty neustále inovujeme, abychom je uměli vždy uzpůsobit aktuálním potřebám každého klienta. Inovace nás baví. 

Kvalita je základem našeho přístupu

Standardy kvality sami vytváříme a pomáháme vytvářet. Našim cílem je kvalitu produktů i služeb neustále zvyšovat. Jsme na sebe nároční. 

Baví nás

překračovat hranice 

  • Nedlouho po narození jsme překročili hranice jihomoravského kraje 
  • Později jsme překročili hranice České republiky 
  • Během dospívání jsme několikrát překročili hranici svého působení – od komunikace v obchodě a managementu po zlepšování firemních procesů, zavádění moderních metod řízení a rozšiřování znalostí a dovedností ve všech důležitých oblastech firemního života.

 

 

 

 

 

Baví nás

orientace na řešení 

  • Hledáme jednoduchá řešení 
  • Neztrácíme čas hloubáním a mluvením o problémech 
  • Jdeme co nejkratší cestou k cíli 
  • Měříme přínosy 
  • Jsme s  vámi do realizace změn 

Baví nás

být u vašich malých i větších zázraků 

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz