NAŠI PRÁCI STAVÍME NA TĚCHTO HODNOTÁCH:

Užitečnost – měřitelný přínos

Jde nám především o to, abychom uměli být našim klientům užiteční. Přínos spolupráce vychází z jasně definovaných cílů, forem a postupů spolupráce. Přínos je zřejmý a snadno měřitelný.


Spolupráce – od začátku do konce

Cokoli děláme, má jasný začátek i cíl. V každém okamžiku spolupracujeme, aby cesta k cíli byla co nejefektivnější. Spolupráci vnímáme jako aktivní nástroj úspěchu.


Inovace – pozitivní změny

Spolupráce s námi přináší pozitivní změny podporující jejich rozvoj. Sledujeme aktuální potřeby trhu a naše služby i produkty neustále inovujeme, abychom je uměli vždy uzpůsobit aktuálním potřebám každého klienta. Inovace nás baví.


Kvalita – standardy a jejich rozvíjení

Kvalita je základem našeho přístupu. Standardy kvality sami vytváříme a pomáháme vytvářet. Našim cílem je kvalitu produktů i služeb neustále zvyšovat. Jsme na sebe nároční.

 

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz