Pracujeme nejlepší metodou, ověřenou praxí a výsledky

Zjistíme ten pravý cíl o co opravdu jde, co by mělo být výsledkem, kam směřujete, čeho chcete dosáhnout. 

Takový cíl většinou nebývá: 

naučit mistry komunikovat, naučit vás dovednosti obchodníků, pomoci vám nastavit proces plánování, stanovovat priority, zlepšit vlastnosti výrobku nebo služby, případně analyzovat práci nebo zavést konkrétní metodu řízení. 

To jsou prostředky, dílčí krůčky na cestě k vašim cílům, kterými mohou být například: 

zkrácení času dodávek, větší produktivita, nový trh, vyšší obrat, zlepšení kvality vašich služeb, menší interní náklady, změna systému řízení, růst firmy a nastavení standardů, … 

Navrhneme pro Vás řešení, které Vám na cestě k cíli přinese konkrétní užitek ať již zlepšením procesů, zavedením užitečných nástrojů a metod řízení nebo zlepšením potřebných kompetencí vašich lidí postavených na nových znalostech a dovednostech. 

 

 

Při realizaci řešení jsou vaši lidé aktivními účastníky, což má hned trojí přidanou hodnotu: 

  • propojení odbornosti vašich zaměstnanců s našimi znalostmi a dovednostmi zkrátíme čas realizace a pro vás zlevníme náklady na naši práci, 
  • Vaši lidé jsou spoluautoři změn, věří jim a odpadá zdlouhavá a náročná práce přesvědčit je o užitku, co „na ně vymyslel někdo z venku“, 
  • Know-how zůstává u vás a  pokračování nastavených změn, případně podobný rozvoj zvládnou v budoucnu vaši lidé. 

 

Pro společná řešení Vám na míru navrhneme a zrealizujeme komplexní program, případně jeho část, kde naše úloha může mít formu: 

Vzdělávání

V oblastech potřebných pro pozitivní změny, rozvoj firmy, zvýšení přidané hodnoty naučíme lidi potřebné znalosti a dovednosti tak, aby rozšířily jejich kompetence a přinesly měřitelný užitek.

Koučování

Pomůžeme vašim managerům rozvinout naplno jejich schopnosti v oblastech strategie, řízení a vedení lidí, v oblasti vlastního rozvoje a naučíme managery být dobrými leadery a kouči svým podřízeným.

Poradenství

Povedeme vaše účinné změny, pomůžeme zavést nový přístup i nové metody k naplnění vašich cílů v oblastech řízení lidí, řízení procesů, zavedení manažerských systémů, strategie i firemní kultury.

Řízení projektů

V případě potřeby řízení změny formou projektu, sestavíme projektový tým z vašich odborníků a našich konzultantů a pomocí projektového řízení pomůžeme změnu realizovat.

Interim management

V případě potřeby se náš konzultant stane na nezbytně nutnou dobu výkonným článkem ve vaší firmě, aby pomohl realizovat konkrétní úkoly, vybudovat, stabilizovat a rozšířit potřebný útvar či bussiness unit, nebo pomohl implementovat nový přístup či systém řízení.