Synergogika on-line  

Petr Mateřánka

Synergogika pracuje s přirozenou změnou chování přímo v pracovním nebo osobním prostředí. Konkrétně pak s těžko uchopitelnými stránkami člověka, jako jsou hodnoty, postoje, přesvědčení, které řídí vztahy, ovlivňují výkonnost a formují pracovní prostředí v organizaci. 

Synergogika je netradiční nástroj rozvoje výkonnosti i vztahů. Je to specializovaná metodologie, díky níž se vytváří synergogická řešení v následujících oblastech:

 • Když chcete pomoci změnit MYŠLENÍ, POSTOJE jednotlivce, týmu, týmů tak, aby to vedlo ke změně CHOVÁNÍ projevující se měřitelným zlepšením pracovních výsledků a vztahů. VZNIKÁ PŘIROZENÁ MOTIVACE DOSAHOVAT CÍLE.
 • Vždy, když potřebujete lidi připravit, adaptovat na změnu a vytěžit z ní maximum. Vždy, když chcete zlepšit týmovou spolupráci a vztahy. Vždy, když chcete zvednout angažovanost.

Synergogika je metodologie, která vede ke zvýšení výkonnosti v situacích, které jsou ovlivněny osobním nastavením zúčastněných jednotlivců a jejich vzájemnými vztahy. Synergogika dokáže tato omezující nastavení a vztahy identifikovat a pracovat s nimi. Prověřenými postupy, které jsou zaměřeny na oblast osobních hodnot, postojů a přesvědčení (ty ovlivňuji vzájemné vztahy, pracovní prostředí a tím i výkonnost) pak pracuje s jednotlivci a celým týmem na dosažení změn. 

Od prvních výzkumů a praktických aplikací profesora Blakea je za námi 40 let neustálého vývoje. Máme dvě inovační centra. A 9 milionů zákazníků ve 42 státech světa. 

Synergogika pracuje s V2 (vztahy, postoje): V1 (vstupy, max. 70% podíl na výsledku) → V2 (vztahy, min. 30% podíl) → V3 (výsledky) 

Základní synergogická metoda

 1. individuální příprava a individuální řešení úkolu
 2. řešení stejného úkolu v týmu
 3. měření efektivity práce a synergie jednotlivých týmů (analytické vzorce měřící efektivitu složek chování na dosažení cíle)
 4. týmová reflexe průběhu práce (proč se nám to povedlo)
 5. navržení zlepšení v týmovém procesu, které umožní dosažení či udržení synergie (tvorba pravidel)
 6. srovnání jednotlivých týmových výstupů v plénu (učení se od ostatních týmů) 

Typická zadání

 1. „Na začátku roku si naplánujeme reálně dosažitelná “čísla” a už v prvních měsících je nedodržujeme. Ať děláme cokoliv, do konce roku plánované cíle nenaplníme.“
 2. „Zhoršují se nám vztahy a komunikace. Martin musí mít pořád poslední slovo. Sice nakonec poslechne, ale diskuse jsou únavné, respektuje autoritu a pravidla jen z donucení a pak zjišťujeme, že dělá svou práci napůl.“
 3. „Karel se potřebuje rychle posunout v dovednostech vedení lidí. Rád bych ho povýšil, ale neumí dostatečně jednat s kolegy.“ 

Co získáváte (konkrétní příklady obvyklých cílů)

 • fluktuace 2% v Globusu,
 • nárůst počtu navolaných schůzek o 1/3 u Neuron consulting, s.r.o.,
 • zefektivnění procesů, díky čemuž se snížily provozní náklady o 6% u Velux,
 • plnění stanoveného plánu obratu u řady firem, resp. zvýšení obratu průměrně o 6%,
 • redukce vzájemných předsudků mezi 2 týmy o 4/5 u Elok – Opava (podloženo 27 změnami chování),
 • o 15% zlepšení image společnosti TRW u zákazníků (výstupy z hodnocení zákaznické spokojenosti, které bylo provedeno po implementaci změn plynoucích ze synergogické akce),

Co získáváte (cesta, nástroje k dosažení cílů)

 • zvýšení motivace a loajality
 • změna chování vedoucí k dosažení cílů (změnu bude každý skutečně chtít)
 • sofistikovaný postup řízení změny
 • kvalitnější práce s prioritami a time managementem
 • úspora času a peněz – metoda vás vede, nemusíte nic zkoušet „naslepo“
 • skutečná týmová práce se synergickými efekty
 • pročištění a nastavení funkčních vztahů
 • zvýšení angažovanosti zapojovat se do změn
 • maximalizace vytěžení potenciálu každého
 • nastavení motivujících pravidel v souladu s osobními, týmovými i firemními hodnotami
 • zvýšení kvality rozhodování, argumentace, iniciativy, zkoumání, zužitkování neshod
 • měření – jak složky chování číselně ovlivňují efektivitu výkonu
 • integrace stylů chování do lidské interakce
 • osvojení si principů zvyšování výkonnosti
 • měřitelné zlepšení komunikace, spolupráce a Leadershipu
 • odstranění sebeklamu (otevřená zpětná vazba od členů týmu)
 • akční plány změn, které každý bude chtít (na individuální i týmové úrovni)
 • naučíte se fungovat stylem „Co je správně“, ne „Kdo má pravdu“
 • zvýšení otevřenosti, respektu a důvěry 

Nejde o následování rad „moudrého poradce“, ale o objevení vlastního potenciálu. Takže žádné neautentické hry nebo scénky, ale práce na sobě od první minuty.

 1. Synergogika pomáhá vytvořit uvěřitelné prostředí (integrující přirozené chování lidí i celých sociálních systémů), které umožňuje pochopit, jaké chování, návyky a způsoby myšlení jsou užitečné a které ne, a jaké mají dopady ve vztahu k definovaným cílům.
 1. Účastníci následně zažijí, pochopí a použijí i funkční chování (co nejvíce se blížící ideálu pro dané prostředí) a vzniklé povědomí o rozdílu tvoří motivaci ke změnám. Vznikají plány a pravidla. Jejich účinnost se průběžně dále měří.
 1. Zážitky jsou zpracovávány jednotlivcem a následně ještě jednou týmem, což vytváří veliký potenciál k reálným změnám a angažuje jak jednotlivce, tak i tým.
 1. Synergogické programy kombinují Synergogiku jako nástroj a Vektoring styly chování jako společnou řeč k pojmenování chování a dosahování změn. Kombinací těchto dvou složek pak vytváříme vysoce účinná řešení pro Organisation Development.

 

Funguje to – ověřitelné příběhy

„Synergogická metoda byla pro účastníky zcela nová. Většina se v minulosti zúčastnila řady kurzů na různá témata, nicméně tento kurz byl zcela odlišný. Z jejich pohledu byla nejvýznamnější intenzita kurzu, míra zapojení účastníků, jejich aktivita. Účastníci oceňují možnost vnímat své vlastní chování, poučit se z toho a příště to zkusit jiným způsobem = zažili různé výsledky týmové práce na základě různých stylů chování. Dle vyjádření účastníků: „Pokud by někdo chtěl změnit něčí chování, postoje a způsoby myšlení, tak právě tímto způsobem.“

Jitka Strnadová, manažerka TRW Autoelektronika s.r.o.

 

„Na první pohled jsem nevěděla, co od programu očekávat. Teď po jeho skončení si myslím, že tento program by měl absolvovat každý. Protože nejen, že člověk zjistil, jak zlepšovat svou výkonnost a vztahy, ale zároveň to na programu rovnou začal dělat. Lidé se tyto dovednosti nemají kde naučit. Je to vynikající nástroj, jak se odnaučit sebeklamu, vnímat své okolí, stanovit si priority, zlepšovat své výsledky a motivovat lidi. Navíc je použitelný nejen ve firemní kultuře, ale dá se velmi dobře využít i v soukromém životě.“

Silvie Pintěrová, manažerka logistiky DACHSER Slovakia, a.s.

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA:
majitelé firem, ředitelé, týmoví manažeři