Jak zvládnout složitosti doby a harmonizovat pracovní a osobní život

I. část

Sebereflexe a trénink psychické odolnosti

Cílem programu je poskytnout srozumitelné vodítko a postupy pro pevné zakotvení se ve složitosti nároků dnešní moderní doby.

Z množství údajů, dat, faktorů a vlivů obklopujících naši situaci je pohotově k dispozici jen velmi malá část. Všechno navíc komplikuje moře nejistot a nemožnost uhádnout přesně budoucnost, včetně tlaků z nepřehledných pracovních i osobních vztahů. A přesto musíme tyto situace nějak zvládnout. 

 Seminářem vás provede zkušený praktik  PhDr. Miloslav Hrubý – psycholog, mediátor, osobní kouč

Z OBSAHU

 • Co je to sebereflexe, jak se k ní dobrat a jak ji „udělat správně“
 • Využití sebereflexe k růstu životního /pracovního ukotvení
 • Péče o vlastní zdroje energie, úspory a násobení osobní energie
 • Tvorba a obnova zdrojů pro případ krize
 • Ovlivňování okolních „nezměnitelných“ faktorů
 • Jak nakládat s časovým tlakem
 • Práce se změnou a motivacemi
 • Emoce: moudrý průvodce životem
 • Jak číst signály těla o dosažení „vnitřní hranice“ a jak je respektovat
 • Životní hodnoty a osobní potenciál jako zdroj růstu
 • Jak nastavit integritu mezi osobními hodnotami a hodnotami firmy, prioritami a cíli
 • Jak zvyšovat svoji moc a modelovat svoje pole působnosti
 • Práce s náladou

 

Srdečně vás zveme na unikátní seminář, jediný svého druhu v České republice -  (SEBE )KOUČOVÁNÍ S PŘÍBĚHEM, který přináší novou úroveň duševní rovnováhy, protože účastníky konfrontuje se základními otázkami života (např. odvaha/strach, život/smrt, opuštěnost, zrada, křivda).

(SEBE )KOUČOVÁNÍ S PŘÍBĚHEM je zábavná, tvořivá, ale nenabízí laciný únik do relaxace. Zve nás k zaujetí opravdového stanoviska. Tím probouzí vnitřní sílu, odolnost, ale i radost, protože účastník zjišťuje kým opravdu je, na čem mu záleží, kam směřuje.

Vyjádřit a sdílet svá často neuvědomovaná přesvědčení a hodnoty, formulovat je a sdílet s kolegy. To ve výsledku vede k lepšímu porozumění kolegům, (proč se chovají tak, jak se chovají, co potřebují od druhých ke své práci) a hladší komunikaci mezi nimi. Rozvíjet emoční a vztahovou inteligenci účastníků (sebeporozumění a tebeporozumění).

CÍLOVÁ SKUPINA

Manažeři, HR manažeři a všichni, kdo se chtějí posunout a pracovat na sobě.

PŘESNÁ METODIKA 

Koučování s příběhem prošlo od roku 1989 dynamickým vývojem a ustálilo se na přesně dané struktuře kroků, kterými skupina při tvůrčí práci s příběhem prochází.

CÍLE PROGRAMU

Prohlubujeme sebepoznání.
Získáváme inspirativní souvislosti k současnému dění a tím získáváme šanci jednat efektivněji, nápaditěji.
Lépe si uvědomujeme vlastní hodnoty a přesvědčení.
Při skupinové práci získáváme šanci učit se přijatelně sdílet vlastní názor (třeba i odlišný od názoru skupiny), formulovat jasně
a krátce vlastní stanovisko.
S pomocí příběhů zpružňujeme vlastní myšlení, čímž zlepšujeme schopnost empatie a porozumění druhým.
Staré mýty jsou vlastně manažerskými příručkami, které nám nabízí staletími ověřenou moudrost, tipy, triky.

 

Seminářem vás provede zkušený lektor Mgr. Robert Stuchlík.

ORGANIZAČNÍ DETAILY

KDY: 4. dubna 2024, 9:00 – 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd

KDE: BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9, 616 00 Brno-Žabovřesky

CENA za seminář bez DPH: 4 900 Kč/osoba

CENA za seminář vč. DPH: 5 929 Kč/osoba

Cena zahrnuje: Lektorské zajištění semináře, komplexní písemné materiály pro potřeby účastníků, pronájem školící místnosti, oběd a coffee break. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.

Kapacita semináře: minimálně 7, maximálně 12 účastníků.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 27. března 2024