INSPIRUJTE SE A NABÍDNĚTE LIDEM SMYSL A ÚČEL, BUDOU ŠŤASTNĚJŠÍ, PRODUKTIVNĚJŠÍ A LOAJÁLNÍ

MĚJTE POTŘEBU POZITIVNÍCH ZMĚN JAKO JEDNU ZE ZÁKLADNÍCH HODNOT TVOŘÍCÍ FIREMNÍ KULTURU

ROZVÍJEJTE KREATIVNÍ KOMPETENCE: OD POSTOJŮ – PŘES SCHOPNOSTI – PO PROCES

HLEDEJTE NOVÁ ŘEŠENÍ, NEUSTÁLE ZLEPŠUJTE SLUŽBY, PRODUKTY, PROCESY

MĚJTE INOVACE KLÍČOVÝM HYBNÝM FAKTOREM VAŠÍ FIRMY ZVYŠUJTE EFEKTIVITU, SNIŽUJTE NÁKLADY, ZLEPŠUJTE KVALITU

PODNĚCUJTE INOVACE JAKO SOUČÁST DOBRÉHO ŘÍZENÍ A PŘÍSTUPU KE KVALITĚ, STAŇTE SE UČÍCÍ SE ORGANIZACÍ

CASE STUDY – INOVACE

Cíl 

 Zkrátit dobu vývoje nových výrobků či komponent, aby mohly být včas uvolněny do sériové výroby a prodány již v následující sezoně.  

Realizace 

Inovace a rekonstrukce procesu vývoje. 

Model procesu, přidělení jednoznačných kompetencí. 

Zaměření na FPY (first pass yield), čímž odpadly neustálé vratky při nákupu, testech, nulté sérii, zadávání do katalogu. 

Inovace byly v zavedení: 

  •  jednoduchých check listů na vstupu, všech částech vývoje a testech, 
  • využití procesní FMEA při používání nových materiálů a nového designu, 
  • zjednodušení vývojového procesu – díky ošetření rizik (FMEA) a řízení informací (check listy) odpadly vratky, opakované kontroly, potřeba opravných testů 
  •  zavedení procesního řízení – důraz na zákaznický přístup v každém procesním kroku (využití SIPOC), 
  • zavedení procesních standardů. 

Přínos 

Zkrácení doby vývoje produktů z 18-24 měsíců na  3 až maximálně 6 měsíců. 

Odpadl paradoxní krok dotazování zákazníků, zda vyvíjený výrobek pro ně bude aktuální i v následující sezoně (díky tomuto kroku dříve 40% vývojové práce nebylo dokončeno). 

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz