NASTAVTE EFEKTIVNĚ PROCESY STRATEGICKÉHO NÁKUPU A PRODEJE

POZNEJTE SVÉ ZÁKAZNÍKY, ZJISTĚTE JEJICH POTŘEBY A OČEKÁVÁNÍ,  INSPIRUJTE SE A INSPIRUJTE JE

UVĚDOMTE SI HODNOTU KLÍČOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ A K ROZVÍJENÍ OBCHODU S NIMI MĚJTE EFEKTIVNÍ STRATEGII

NAUČTE SE PRODÁVAT UŽITEK, ROZVÍJEJTE DOVEDNOSTI  A  ZNALOSTI POTŘEBNÉ K ÚSPĚŠNÉMU PRODEJI

NEUSTÁLE POSILUJTE ZÁKAZNICKOU ORIENTACI VE VŠECH FIREMNÍCH PROCESECH

MĚJTE ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ PLÁN, ZACILTE NA DŮLEŽITÉ SEGMENTY ZÁKAZNÍKŮ, PODPOŘTE A ROZŠIŘTE PRODEJ

Cíl 

Zmenšit fluktuaci  obchodního týmu (80% během prvního roku) 
Stabilizovat obchodní týmy v 7 regionech ČR 
Zvětšit zisk, zvýšit stabilitu společnosti, zvýšit konkurenceschopnost. 

Realizace 

Výběr vhodných lidí pro obchodní činnost v reklamě 
Tréning obchodních dovedností – vzdělávací cyklus  
Benchmarking v regionech, nastavení regionální strategie obchodu. 
Nastavení obchodního procesu a motivačního systému. 

Přínos 

Snížení fluktuace obchodníků na 28% . Výrazné zvýšení konkurenceschopnosti, ve 3 regionech absolutní  eliminace konkurence.Navýšení obchodního obratu ve všech regionech díky zavedení pravidel rozvoje obchodního plánu a interní soutěži. 

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz