STAVTE NA ODBORNÝCH ZNALOSTECH A DOVEDNOSTECH, ZÁKAZNICKÉ ORIENTACI A NA PROCESNÍM MYŠLENÍ

NASTAVTE A STANDARDIZUJTE PROCESY (VÝROBNÍ I NEVÝROBNÍ)

ZVYŠUJTE EFEKTIVITU, ZLEPŠUJTE, OPTIMALIZUJTE  PROCESY

ZMĚNOU ŘÍZENÍ A FIREMNÍ KULTURY ZAPOJTE DO NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ VŠECHNY PRACOVNÍKY

VYUŽÍVEJTE PROJEKTY K REALIZACI ZMĚN A K ROZVOJI. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VYUŽÍVEJTE JAKO STANDARDNÍ NÁSTROJ

ANALYZUJTE A ŘIĎTE RIZIKA ŘEŠTE PROBLÉMY (PROBLEM SOLVING)

CASE STUDY – EFEKTIVITA

Cíl 

Včas splnit zákaznické požadavky – kratší lead time, vyšší produktivita. Rozšířením na nepřetržitý provoz (z 5/24) se podařilo zvednout produkci o 32%, což nestačilo. 

Realizace 

Měření OEE, analýza hodnotového toku, optimalizace stávajícího procesu.
Návrh na posílení procesu v úzkém místě – investice do přestavby procesu výroby a nákupu pece.
Model budoucího procesu. 

Přínos 

Aktuální přínos (bez investice): 
Zvýšení produkce na 143% (produktivity na 108%) 
Zkrácení Lead time na 70% 
Snížení interních nákladů na 88%

Přínos s investicí (její návratnost při naplnění procesu na 80% je 11 měsíců): 
Zvýšení produkce na 200% (produktivity na 156%) 
Zkrácení Lead time na 50% 
Snížení interních nákladů na 58% 

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz