VHODNÝMI ANALÝZAMI TRHU VYBERTE OPTIMÁLNÍ STRATEGII NAPLNĚNÍ VAŠICH VIZÍ

OTEVŘETE NOVÝ BUSINESS, NEBO STÁVAJÍCÍMU NAJDĚTE CESTU K NOVÝM SEGMENTŮM TRHU A ZÁKAZNÍKŮM

NAJDĚTE NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI UPLATNĚNÍ VAŠICH PRODUKTŮ, SLUŽEB, KNOW – HOW

NAJDĚTE A UPLATNĚTE KONKURENČNÍ VÝHODY, MAXIMÁLNĚ VYUŽIJTE SVÉ HODNOTY A  ZLEPŠETE SVOU POZICI NA TRHU

POZNEJTE KRITICKÉ FAKTORY VAŠEHO ÚSPĚCHU. JEJICH ROZVOJEM ZVĚTŠUJTE SVŮJ POTENCIÁL, NEUSTÁLE A Z KAŽDÉHO MÍSTA VAŠÍ FIRMY

ROZVIŇTE SVÉ STRATEGICKÉ CÍLE, POZVĚTE K JEJICH NAPLNĚNÍ VŠECHNY PRACOVNÍKY FIRMY A SPOLEČNĚ BUĎTE O KROK NAPŘED

CASE STUDY – STRATEGIE

CÍL

Strategie nového produktu, který by uspěl na americkém trhu.

REALIZACE

Projekční Business canvas – hodnoty, zdroje. 

Analýza prostředí nového trhu – konkurenční výhody, tržní segmenty.

Stakeholders analýza – kritické požadavky na vývoj.

SWOT analýza – silné stránky a příležitosti.

Nastavení střednědobých cílů pro vývoj definovaného výrobku, obchod a marketing.

PŘÍNOS

Vývoj nového low cost výrobku s důrazem na kvalitu a snadný servis.

Úspěšný vstup na americký trh.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz