Otevřený seminář

18. 9. 2018 / Brno

 

MANAŽERSKÝ MANUÁL

Pokud chcete dosahovat výsledků přes budování efektivních vztahů, pak právě Manažerský manuál Vám poskytne praktické rady, znalosti a dovednosti, jak vaše zaměstnance efektivně vést. Manažerský manuál obsahuje posloupnost 13 aktivit, které musí (u)dělat manažer, aby rostla týmová efektivita a vztahy. Ke každé aktivitě účastník dostane a protrénuje konkrétní nástroje.

Seminářem Vás provede zkušený lektor Mgr. Ing. Petr Mateřánka.

Pro koho je seminář určen:

 • pro ty, kteří si chtějí zvýšit efektivitu svých manažerských dovedností a budovat skutečnou týmovou spolupráci
 • pro manažery, kteří se setkávají v práci s potřebami Generace Y a chtějí upravit chování a nástroje tak, aby maximálně využili potenciál této generace
 • pro ty, kteří plánují a/nebo rozhodují o rozvoji jiných (kolegů, podřízených apod.)

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • poslání a Vize TÝMU
 • definice cílového zákazníka
 • poznání individuálních hodnot
 • vytvoření parametrů týmové kultury
 • výběr členů do týmu v souladu s hodnotami, kariérovými kotvami a žádanou týmovou kulturou
 • zjištění motivátorů zaměstnanců a sladění očekávání s manažerem
 • definice rolí na základě motivace, hodnot, očekávání a potenciálu každého
 • společné stanovení kvartálních a ročních, týmových a osobních, výkonových a rozvojových cílů
 • rozpad cílů na měsíční až týdenní plány
 • vytvoření individuálních pravidel pro každou roli, která zajistí kontinuální zlepšování vykonávaných činností
 • vytvoření společných pravidel k vyšší efektivitě spolupráce
 • vytvoření struktury společných porad
 • realizace plánů, porad, vyhodnocování, uplatnění řízení i leadershipu

PROGRAM SEMINÁŘE:

KDY: 18. září 2018, 9:00 – 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd

CENA za seminář bez DPH: 3 500 Kč/osoba
CENA za seminář vč. DPH: 4 235 Kč/osoba

Cena zahrnuje: Lektorské zajištění semináře, komplexní písemné materiály pro potřeby účastníků, pronájem školící místnosti, oběd a coffee break. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.

Kapacita: minimálně 7, maximálně 12 účastníků

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat